Onze accommodatie

Landweg 2
4441 SC  Ovezande

Organisatie Comité

Voorzitter: Lau Rentmeester
Secretaris: Vacature
Penningmeester: Johnny Boonman
Leden:
Dennie Boonman
William Harthoorn

AVG

In het kader van de AVG, voor alle foto’s gepubliceerd op deze website is toestemming verkregen van de persoon of de ouders.
Mocht u  opmerkingen hebben in het kader van de AVG, dan kunt u een email sturen naar: voseho@handboogsport-ovezande.nl

Foto’s zijn beschikbaar gesteld door schutters uit Belgie, Nederland en Frankrijk,

 

Onze accommodatie